TENNISALBUE

Hvad er tennisalbue?

De muskler, som strækker fingrene og håndleddet, udspringer fra et lille knoglefremspring på albuens yderside. Ved en tennisalbue har man smerter i dette område. Smerterne kan eventuelt stråle op i såvel overarmen som ned langs underarmens yderside.

Smerterne skyldes inflammation, en slags betændelsestilstand uden bakterier i området, hvor musklerne fæster sig på knoglen. Lidelsen opstår sandsynligvis som følge af overbelastning.

Lidelsen rammer hyppigst personer i 40-års-alderen og derover. Kvinder rammes hyppigere end mænd. Lidelsen går ofte spontant i ro, men hos nogle få kan smerterne blive kroniske.

 

Hvordan behandles tennisalbue?

I starten kan man nøjes med at skåne armen og eventuelt supplere med inflammationsdæmpende medicin i en kort periode.

Ved mere udtalte gener kan man forsøge gipsbandagering i to uger. Man kan også forsøge med blokader svarende til det ømme område ved muskeludspringet. En blokade er en indsprøjtning med et binyrebarkhormon samt et lokalbedøvende middel.


Operativ behandling består af en overskæring af senen ved muskeludspringet.

Operationen bevirker at muskelfæstet i området aflastes. Resultatet efter en operation er som med enhver anden form for behandling ikke helbredende i alle tilfælde.

Operationen foregår som regel i en eller anden form for lokalbedøvelse og kræver ikke indlæggelse.

Vi tilbyder blandt andet undersøgelse og behandling af følgende lidelser:

GOLFALBUE

TENNISALBUE

SKADER/FORKALKNING I ALBUE

BEVÆGELSESINDSKRÆNKNING

AFKLEMNING AF NERVER

KORSBÅNDSSKADER

MENISKSKADER