SELVBETALER

Nogle patienter ønsker selv at betale for behandlingen på Privathospitalet Møn.

For disse patienter er proceduren således
 1. Efter din første henvendelse, vil du få en tid til konsultation og forundersøgelse. Her aftaler vi det nærmere forløb i forhold til hvilke undersøgelser og eventuel operation du har brug for.
   

 2. Efter endt konsultation betales det aktuelle honorar for undersøgelsen.
   

 3. Såfremt der er aftalt et operativt indgreb, kan du enten betale dette kontant eller ved overførsel til vores bank:
  Danske Bank, reg. nr. 0612 konto nr. 10283752.
   

 4. Vær opmærksom på at betaling skal ske før det planlagte indgreb.
   

 5. Generel prisinformation.
   

Alle priser på hjemmesiden er vejledende.

Alle undersøgelser, behandlinger, operationer mv. som udføres på Privathospitalet Møn tillægges et gebyr på 6% til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Skulle du have spørgsmål i forhold til at være “selvbetaler ” er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 76 10 40 60

Vær opmærksom på at medlemmer af sygeforsikringen ” Danmark ” kan opnå rabatter på behandlingerne. 

 

Læs mere om Danmark her [link]