GYNÆKOLOGI

TVT operation ved inkontinens hos kvinder

TVT står for Tensionfree Vaginal Tape og er et kunststofbændel som placeres, så det understøtter urinrøret. Operationen har god effekt hos 8-9 ud 10 kvinder med inkontinens ved f.eks. host, nys, løft og fysisk aktivitet også kaldet anstrengelses- eller stressinkontinens.

Forundersøgelse:

Ved forundersøgelsen kan det afgøres om en operation vil afhjælpe symtomerne.

Før operationen:

Du skal barbere alle hår på og omkring kønsorganerne væk mindst 2 døgn før operationen. Du kan evt. bruge Veet hårfjerningsmiddel til sentensive skin.

Du bedes møde fastende dvs. ingen mad 6 timer før indgrebet, dog kan der indtages kaffe, the (UDEN MÆLK), og vand eller saftevand indtil 2 timer før indgrebet. Se desuden udleverede fastevejledning.

Operation: 

Operationen foregår i en kombination af lokalbedøvelse og ’rus’ dvs. smertestillende og døsende medicin gennem et drop i hånden. Du får en enkelt dosis forebyggende antibiotika i droppet og herefter foretages et lille snit i skeden og to små snit over skambenet. Bændlet føres gennem snittet i skeden op på hver side af urinrøret og trækkes ud gennem de to små snit over skambenet. Herefter kontrolleres placeringen af bændlet ved en kikkertundersøgelse af blæren, som fyldes op med vand og du vil derefter blive bedt om at hoste mens bændlet justeres til den korrekte stramning. Bændlets ender klippes af i hudniveau og huden lukkes med et enkelt sting selvopløselig tråd. Såret i skeden lukkes ligeledes med tråd, som opløser sig selv.

Indlæggelsestid: Langt de fleste kan gå hjem samme dag, når personalet har sikret sig, at du kan tømme blæren. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at tømme blæren med et lille kateter i en kortere periode, hvis man ikke selv kan lade vandet efter indgrebet.

Efter operationen:

Sygemelding: Det anbefales at være sygemeldt i 1 uge evt. længere ved hårdere fysisk arbejde. I løbet af de næste uger kan du gradvist genoptage dine sædvanlige aktiviteter men for at skåne bækkenbunden under ophelingen anbefales det, at du ikke løfter mere end 10 kg ad gangen i starten.

Kontrol: 

Du bliver tilbudt en kontrol efter 3 måneder, hvor personalet vil ringe dig op og høre hvordan det går.

Komplikationer: 

Der er sjældent komplikationer i forbindelse med indgrebet. En komplikation kan være infektion, oftest som blærebetændelse. Der er en lille risiko for blødning under operationen, og hvis bændlet placeres forkert er der risiko lave at lave hul i blæren. Derfor kontrolleres placeringen under indgrebet med kikkertundersøgelsen af blæren. Hvis det viser sig, at bændlet ikke ligger korrekt lægges det om med det samme.

Kontakt i tilfælde af spørgsmål/komplikationer

Du vil ved udskrivelsen få udleveret telefonnummer på den læge, der har opereret dig. Lægen kan kontaktes inden for de første 24 timer efter operationen ved spørgsmål. Du er også altid velkommen til at ringe til Privathospitalet Møn på 76 10 40 60 mandag til torsdag mellem 9.00 - 15.00.