GYNÆKOLOGI

Nedsynkning af underlivet

Før operationen:

Ved forundersøgelsen for nedsynkning af underlivet kan det afgøres, om en operation vil afhjælpe symptomerne.  Hvis det er tilfældet aftales en operationsdato, hvor den læge som har undersøgt og snakket med dig også opererer dig.  Du bliver også informeret om en eventuel risiko ved operationen.

Din urin vil blive undersøgt for bakterier, og det tilrådes at du i nogle uger før operationen behandles med hormonstikpiller for at styrke slimhinden i skeden og for at nedsætte risikoen for blærebetændelse.

Operationen er ambulant, dvs. når du er vågen og oppegående efter indgrebet bliver du udskrevet samme dag.  Du skal derfor på forhånd planlægge transport til hjemmet hvor du bør være sammen med en voksen person indtil 24 timer efter bedøvelsen.  Du må ikke selv køre bil ved udskrivelsen.

 

På operationsdagen:

Du skal møde fastende, dvs. ikke have spist eller drukket noget efter midnat.  Dog må du gerne indtil 2 timer før du skal møde drikke et glas (2 dl) vand, saft, te eller kaffe uden mælkeprodukter.  Medbring din daglige medicin.

Når du møder får du vist indretningen af afdelingen og taler med en anæstesilæge inden bedøvelsen, lige som du inden bedøvelsen igen ser speciallægen som opererer dig.  Du benytter under hele forløbet dit eget tøj.

 

Operationen foretages nedefra gennem skeden.  Når du vågner efter indgrebet kan der eventuelt ligge en gazetampon i skeden samt et blærekateter, som typisk bliver fjernet efter få timer.  Nogle få har brug for en enkelt gang eller to at få tømt blæren med et engangskateter, og når vi har konstateret at du kan tømme din blære uden hjælp kan du udskrives.

Ved operationen bruges tråde som ikke skal fjernes idet de opløser sig selv med tiden.

 

Efter udskrivelsen:

Du anbefales sygemelding i 2 til 4 uger afhængig af dit arbejde, ved meget tunge løft evt. 6 uger.  Undgå i alle tilfælde løft over 5 kg samt større fysisk aktivitet såsom svømning, gymnastik og cykling i 2 uger efter operationen.  Ved udskrivelsen får du tid til en ambulant kontrol hos speciallægen ca. 1 måned efter indgrebet.

Det er normalt at der i nogle uger efter kan være lidt øget udflåd fra skeden, eventuelt også blodigt.  Samleje kan genoptages 4 uger efter operationen.

Behandlingen med hormonstikpiller fortsættes efter individuel aftale.  Du kan med fordel udføre knibeøvelser allerede dagen efter operationen.

 

Telefonkontakt:

Du vil ved udskrivelsen få udleveret telefonnummer på den læge, der har opereret dig. Lægen kan kontaktes inden for de første 24 timer efter operationen ved spørgsmål.

Ved problemer derefter bedes du i dagtiden ringe til Privathospitalet Møn på telefon 76 10 40 60 som vil give speciallægen besked.  Hvis du efter det første døgn, i aften- eller nattetimerne føler at det haster, skal du overveje at kontakte en vagtlæge som også kan henvise dig til den nærmeste gynækologiske afdeling efter behov.

Privathospitalet Møn er naturligvis interesserede i at få besked om eventuelle problemer selv om vi ikke skulle være direkte involverede.