VIDEN- OG BEHANDLINGCENTER 

FOR OVERVÆGT OG FEDME

På Privathospitalet Møn har vi sammensat en multidisciplinær gruppe med særlig viden og interesse for overvægt, fedme og sygelig fedme.

Gruppen er sammensat af slankepsykolog, diætister, sygeplejersker, anæstesilæger, specialister i plastikkirurgi, samt specialister i kirurgi og kirurgiske mavetarmsygdomme. Alle med særlig erfaring i relation til behandling af overvægt og fedme. Se teamet her.

At få bugt med sin overvægt er ofte en kompliceret affære, og det er svært for de fleste at fastholde et vægttab efter en slankekur.

Overvægt og fedme tiltager kraftigt også i Danmark og er en af de største trusler mod fremtidens folkesundhed. Fedme, eller obesitas, defineres i henhold til WHO som et body mass index (BMI) over 30 kg/m2 og er en stor udfordring at behandle i vores aktuelle sundhedssystem. Fedme medfører forkortet livslængde og øget sygelighed.

Hidtil er kirurgi den eneste behandling som har vist gode resultater ud over 20 års observation.

Resultaterne efter kirurgiske indgreb som gastrisk bypass og gastrisk sleeve operation er gode med store vægttab og forbedring af følgesygdomme såsom diabetes 2, forhøjet blodtryk, fedtlever, søvnapnø og flere andre.

Men kriterierne for at få en operation er stramme. Og mange ønsker ikke en operation, hvis det kan undgås. Operation er en indgribende forandring i tarmsystemet, som er vedvarende og som medfører en del konsekvenser for livsførelse, spisemønster, kostvaner, medicintilskud med mere. Der kan komme uønskede bivirkninger og behov for omoperationer. Risikoen for komplikationer og uønskede konsekvenser får mange til at fravælge en operation.

Men hvad så? Er der andre muligheder end operation?
Privathospitalet Møn tilbyder hjælp til behandling af overvægt og fedme uden operation. Læs mere om maveballon og maveknap behandling.

Kontakt hospitalet for at høre mere om dine muligheder og læs på de følgende sider om moderne behandlinger der kan hjælpe til en holdbar løsning for dig. Telefon: 76104060 eller info@privathospitaletmoen.dk