GALDEBLÆRE FJERNELSE

Operationsvejledning ved fjernelse af galdeblære

Hvad er galdesten – og hvorfor får man det?

Galdesten opstår i galdeblæren når galdens indhold af kolesterol, kalk og galdefarvestoffer kommer “ud af balance”. Så udfældes disse stoffer som sten. Stenene kan være af meget forskelligt udseende og størrelse fra få millimeter (kaldet grus) op til sten på 3 cm. Man kender ikke årsagen til, at nogle mennesker danner galdesten. Der er ofte en hvis ophobning af sygdommen indenfor familien, men man har endnu ikke påvist en klar arvelig faktor. Stenene dannes stort set altid i selve galdeblæren. Det er grunden til, at man ved operationen fjerner galdeblæren og ikke bare stenene. Man undgår således, at der igen danner sig nye sten. Kun i meget sjældne tilfælde kan der senere opstå sten i selve galdegangene.

Før operationen:

Før operationen er det vigtigt, at du har læst denne information, og at du har fået svar på de yderligere spørgsmål du måtte have. Du må derfor endelig spørge lægen. Spørgsmål om bedøvelsen vil du få lejlighed til at stille til anæstesilægen ved en samtale forud for operationen.

Forberedelser til operationen:

Operationen foregår ambulant, og du skal sørge for, at du ikke er alene hjemme om aftenen/natten efter operationen. Du skal møde efter nærmere aftale.

Det er en god ide at medbringe noget bekvemt tøj. Hvis du tager fast medicin, skal dette medbringes. Natten før operationen skal du faste fra kl. 24.00. Du må dog gerne indtage vand, te, juice uden frugtkød eller saft (ikke mælk) indtil 2 timer før operationen. Du bedes gå i bad og rense navlen. Da operationen blev aftalt har du – som oftest – fået udleveret en recept på smertestillende medicin (panodil og xefo), der skal bruges de første dage efter operationen. Dette skal hentes på apoteket og medbringes ved operationen.

Selve operationen:

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Gennem en tynd kanyle blæses først luft ind i bughulen, for at man skal få plads til at operere. Der indføres herefter 4 små rør (diameter på 0,5-1 cm) gennem bugvæggen. Gennem et af rørene indføres en kikkert, der transmitterer et billede til en fjernsynsskærm. Her ser kirurgen galdeblæren og de andre organer meget tydeligt, og kan så operere med særligt udformede lange instrumenter, der indføres via de andre rør. Galdeblæren fjernes fra leverens underside, og den lille udførselsgang fra galdeblæren samt blodforsyningen til galdeblæren lukkes med clips og deles. Galdeblæren fjernes gennem hullet over navlen. Forskellige forhold (f.eks. tidligere operation, komplikationer eller svær betændelse omkring galdeblæren) kan nødvendiggøre, at man må fjerne galdeblæren gennem et noget større operationssnit (10-15 cm) under højre ribbens-kant. I så fald kan forløbet evt. kræve et par dages indlæggelse.

Efter operationen:

Efter operationen kommer du tilbage til opvågningsstuen. Når du er frisk nok til det kan du tage dit eget tøj på og må være oppe, samt spise og drikke efter lyst og evne.

Behandling af smerter:

De tabletter du har hentet på apoteket er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt til at behandle smerterne efter operationen. Hvis ikke du fik en recept på tabletterne før operationen vil du få dem udleveret af sygeplejersken. Såfremt der skulle optræde svære smerter, gives eventuelt morfinpræperater. Udover smerter i maven og sårene, kan du evt. føle smerter i skulderregionen.

Dette skyldes en særlig smerterefleks udløst af den luft, der har været pustet ind i bughulen. Den vil aftage over nogle dage. Det er vigtigt, at du tager de smertestillende tabletter i de første 4 dage efter operationen, så forløbet kan blive med færrest mulige gener. Selvfølgelig kan du dog ophøre med medicinen, hvis der ikke er smerter. Hvis du får kvalme, kan der gives medicin herfor.

Udskrivelse:

Finder sted samme dag.

Komplikationer:

Hos nogle få patienter (1-2 %) kan der under operationen opstå blødning eller andre komplikationer, der nødvendiggør at operationen må ændres til en større operation med et snit under ribbenskanten. Blødning i bughulen eller fra sårene kan også forekomme indenfor det første døgn, men medfører sjældent fornyet operation. Hos omkring 1% af patienter kan der efter operationen forekomme galdesiven fra den lille udførselsgang.

 

Dette vil medføre mavesmerter og eventuelt feber. Det skal behandles under indlæggelse. I meget sjældne tilfælde (omkring 2-3 ud af 1000) kan der under operationen ske en skade på den store galdegang, som vil kræve fornyet operation. Hos omkring 2% kommer der overfladisk betændelse i et af operationssårene. Såfremt der opstår tegn på dette i form af tiltagende ømhed og rødme, bedes du kontakte os eller din egen læge så trådene i huden kan fjernes, og betændelsen udtømmes.

Efter udskrivelsen:
  • Du skal sørge for, at du ikke er alene den første nat efter operationen
  • Det første døgn må du ikke køre bil
  • Hvis der efter udskrivelsen indenfor det første døgn, får  tiltagende smerter i maven, feber og/eller utilpashed, bør du kontakte lægen på det nummer du har fået udleveret. Efter det første døgn er du velkommen til at kontakte Privathospitalet Møn på tlf: 76 10 40 60.
  • Forbindingen fjernes dagen efter og du må med det samme tagebrusebad (karbad først efter 1 uge). Trådene skal fjernes hos egen læge 8 – 10 dage efter operationen. DDu kan umiddelbart drikke og spise normal kost. Du må ligeledes fra dagen efter operationen genoptage almindelige aktiviteter, gang, cykling, løb, husarbejde samt seksuelt samvær. Arbejde må gerne genoptages 2 dage efter operationen evt. senere, hvis der er smerter. Der er ikke påvist nogen risiko ved at genoptage selv hårdt fysisk arbejde, så længe det ikke udløser smerter. De fleste er klar til at gå i arbejde igen efter en uges tid.
  • Dykning og flytransport frarådes 1 uge efter operationen, da den luft der er indblæst i bughulen først helt forsvinder på det tidspunkt, og ellers kan give problemer pga. trykforholdene.
  • Du vil dagen efter operationen blive kontaktet telefonisk med en forespørgsel om, hvordan du har det, og om du evt. har spørgsmål.

 

Har du spørgsmål til vejledningen er du velkommen til at kontakte Privathospitalet Møn på tlf: 76 10 40 60

Kikkertundersøgelser:

KOLOSKOPI

GALDEBLÆRE FJERNELSE

SE PRISER

VENTETID KIKKERTUNDERSØGELSE

Læger:

SØREN MADSEN