Heidi Kleis

Fysioterapeut og Uroterapeut

Uddannelse og ansættelser

Uddannet fysioterapeut i 1993 og har siden 1999 beskæftiget sig med urogynækologi.
I 2004 afsluttet uddannelsen som uroterapeut fra Gøteborg Universitets Hospital.
Ansat på Nykøbing Falster sygehus 1993 – 1996
Ansat som praktiserende fysioterapeut 1996 -2002
Egen fysioterapeutisk klinik 2002 –

Deltager løbende i urogynækologiske konferencer, medlem af Dansk Urogynækologisk Selskab (DUGS), International Continence Society (ICS), GynObs Faggruppen under Danske Fysioterapeuter samt foreningen af Danske Uroterapeuter (DUT).

Diagnoser der behandles / trænes hos fysioterapeut og uroterapeut
• Urininkontinens: urge-, stress-, blandings- og overløbsinkontinens
• Analinkontinens: luft- og afføringsinkontinens
• spinchterruptur / fødselsskader
• kroniske underlivssmerter
• psoasmyoser (muskelsmerter i bækkenregionen)
• smerter ved samleje/ dyspareuni
• graviditetsgener i form af bækkenledssmerter, kramper, ødemer m.m.
• nedsynkninger / prolaps: blære, tarm og livmoder
• optræning efter prostata operationer
• erektil dysfunktion
• efterfødselshold med individuel undersøgelse af bækkenbunden

I forbindelse med undersøgelse og behandling af ovennævnte diagnoser udføres der:
• undervisning i bækkenbundens og blærens anatomi og funktion
• test af bækkenbundsmusklerne: styrke, udholdenhed og koordination
• test af bækkenets led samt muskelstabiliteten
• manuel behandling, øvelser og udspænding af relevant muskulatur
• instruktion i selvbehandling: massage, øvelser, udspænding m.m.

www.aktivfys-nykf.dk