Martin Rudnicki

Speciallæge i obstetrik og gynækologi

Uddannelse og ansættelser

Læge: fra Københavns universitet 

Speciallæge: gynækologi og obstetrik

Overlæge: Roskilde sygehus, gynækologisk-obstetrisk afdeling.

Lektor: på Kbh.s Universitet, Rigshospitalet med ansvar for udvikling og uddannelse af læger i fagene gynækologi og fødsler.

Tilknyttet privathospitalet Møn oktober 2009

Martin Rudnicki har særlig interesse for forskning indenfor nedsynkning ( prolaps ), og varetager idag den komplicerede vaginale kirurgi både indenfor inkontinens og prolapskirurgi, ligesom han varetager avanceret kræftkirurgi.

Matin Rudnicki er forfatter til en række artikler i danske og udenlandske lægevidenskabelige tidsskrifter om forskellige gynækologiske- obstetriske emner, ligesom han har fungerer som lektor under Københavns Universitet.

Han har tidligere været bestyrelsesmedlem for overlægeforeningen (sammenslutningen af alle overlæger i Danmark), samt bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse. Desuden er Martin medlem i flere udvalg, som beskæftiger sig med den overordnede/politiske planlægning af lægeuddannelsen i Danmark.