Annette Birck Jakobsen

Speciallæge i gynækologi

Født 1952
Uddannelse og ansættelser

1980, embedseksamen Københavns Universitet
1997, speciallæge i almen medicin
2001, speciallæge i gynækologi og obstetrik
2001-06, afdelingslæge Herlev og Frederiksberg hospital
2006-10, overlæge Frederiksberg Hospital
2010 – , praktiserende gynækolog