GYNÆKOLOGI

Kikkertbehandling af livmoderslimhinde ved blødningsforstyrrelser

Hysteroskopisk endometriedestruktion/-resektion (TCED/TCER)

Før operationen:

Ved forundersøgelsen kan det afgøres, om en kikkertoperation med fjernelse af livmoderens slimhinde vil kunne afhjælpe dine blødningsproblemer. Hvis det er tilfældet aftales operationsmetoden og en operationsdato, hvor den læge som har undersøgt og snakket med dig også opererer dig. Du bliver også informeret om en eventuel risiko ved operationen som typisk foretages i fuldbedøvelse. Under særlige omstændigheder kan den dog også foretages i lokalbedøvelse.

Operationen er ambulant, dvs. du kan udskrives efter fuldbedøvelse senere samme dag når du er vågen og oppegående. Du skal derfor på forhånd planlægge transport til hjemmet hvor du bør være sammen med en voksen person indtil 24 timer efter bedøvelsen. Du må ikke selv køre bil ved udskrivelsen.

 

På operationsdagen:

Du skal møde fastende på den aftalte operationsdag, dvs. ikke have spist eller drukket noget efter midnat. Dog må du gerne indtil 2 timer før du skal møde drikke et glas (2 dl) vand, saft, te eller kaffe uden mælkeprodukter. Medbring din daglige medicin.

 

Når du møder får du vist indretningen af afdelingen og taler med en anæstesilæge inden bedøvelsen, lige som du inden bedøvelsen igen ser speciallægen som opererer dig. Du benytter under hele forløbet dit eget tøj.

 

Operationen foretages nedefra gennem skeden. Efter indgrebet vil der ofte være lidt blødning fra skeden i nogle få dage og derefter eventuelt udflåd i op til nogle uger, men der er normalt ingen smerter efter det første døgns tid.

 

Efter udskrivelsen:

Du anbefales sygemelding i 2 til 3 dage efter indgrebet. Undgå svømning, karbad og havbad indtil blødningen og blodigt udflåd er standset.

Ved udskrivelsen får du tid til en ambulant kontrol hos speciallægen hvor du får svar på vævsprøven fra indgrebet.

Telefonkontakt:

Du vil ved udskrivelsen få udleveret telefonnummer på den læge, der har opereret dig. Lægen kan kontaktes inden for de første 24 timer efter operationen ved spørgsmål.

 

Ved problemer derefter bedes du i dagtiden ringe til Privathospitalet Møn på telefon nr. 76 10 40 60 som vil give speciallægen besked. Hvis du efter det første døgn, i aften- eller nattetimerne føler at det haster, skal du overveje at kontakte en vagtlæge som også kan henvise dig til den nærmeste gynækologiske afdeling efter behov.

Privathospitalet Møn er naturligvis interesserede i at få besked om eventuelle problemer selv om vi ikke skulle være direkte involverede.