URINVEJSSYGDOMME / UROLOGI

Årebrok (varicocele)

Årebrok føles som en klump af ”regnorme” ovenfor testiklen langs med sædstrengen. Der er sjældent direkte smerter. Det skyldes, at årene udvider sig, muligvis pga. tryk i åren. Årsagen i det enkelte tilfælde er sjældent til at konstatere, men årebrokket sidder ofte på venstre side, hvorfor man mener, at årens forløb på venstre side, hvor den løber vinkelret ind i nyrevenen, kan være en del af forklaringen.

Årebrokket i sig selv er ikke farligt, og hvis det ikke er særlig stort og ikke generer, behøver det ingen behandling. Årebrok kan dog blive meget store og spændte, og hvis det generer pga. størrelsen eller tyngden bør man få det fjernet. En anden grund til at få det fjernet, kan være dårlig sædkvalitet, idet store årebrok bevirker en lille temparaturforhøjelse i pungen, og dette kan påvirke sædproduktionen negativt.

 

Behandlingen

Ikke-operativ behandling (sclerosering): Man kan forsøge at lægge en kanyle ind i åren og derefter sprøjte en væske ind i åren, som får denne til at klæbe sammen. Det vil i mange tilfælde være tilstrækkelig behandling. Denne behandling laves i lokal bedøvelse.
Operation. Hvis årebrokket kommer igen efter ovennævnte behandling eller lægen skønner at årebrokket er for stort, kan årebrokket fjernes ved en operation gennem et snit højt i lysken eller igennem huden på pungen. Operationen kan også udføres, som en kikkertoperation.
Operation foretages ambulant i fuld bedøvelse. Du orienteres herom ved forundersøgelsen.

Efter behandlingen

Bandagen kan fjernes efter et par dage og såret vaskes under bruser med almindeligt vand og sæbe. Det påsættes lille beskyttende plaster indtil stingene fjernes.
Der aftales kontrol efter 2 – 3 måneder for at sikre, at operationen har haft den tiltænkte effekt.

Raskmelding

Som regel vil en uges sygemelding være tilstrækkelig afhængig af om man har let eller tungt fysisk arbejde.

Risiko og komplikationer

Den vigtigste komplikation efter operationen er blødning, idet en blødning i pungen kan medføre en kraftig hævelse. I nogle tilfælde kan det blive nødvendig at åbne for såret og tømme blodsamlingen. For at undgå dette er operatøren altid ekstremt omhyggelig med at stoppe alle blødende kar under operationen. Komplikationen er derfor sjælden.

 

Kontakt i tilfælde af spørgsmål/komplikationer

Du kan ringe til klinikkens læge på mobilnr. 23 39 30 83, hvis du har spørgsmål indenfor de første 24 timer efter operationen ellers til Privathospitalet Møn tlf. 76 10 40 60 mandag – fredag kl. 9 – 14, alternativt søge skadestue/vagtlæge, hvilket du har ret til.