top of page

AFKLEMNING AF NERVER

Afklemning af nerve i albuen.

Anatomi

På indersiden af albuen i en lille fordybning sidder en større nerve (nervus ulnaris), som går ud til ring- og lillefinger. Det er den nerve, man kan komme til at støde og derved mærke et “elefantstød” i håndkanten. Ved visse irritationstilstande kan nerven være i klemme, og der kan komme føleforstyrrelser i ring- og lillefinger. Det kan være nødvendigt at frigøre nerven ved et kirurgisk indgreb.

Operationen for afklemning af nerve ved albue (nervus ulnaris) består i at frilægge den afklemte nerve i albuen.

Forberedelse og opfølgning

Før operationen indkaldes du til forundersøgelse, hvor lægen tager stilling til, om du skal opereres, og hvor du får en god og grundig information om indgrebets karakter.

Efter operationen får du grundig information om, hvordan du skal forholde dig i tiden efter operationen. Vi fortæller dig også om opfølgende kontrol og henviser til en fysioterapeut, hvis du får brug for genoptræning.

Bedøvelse

Operation udføres i fuld bedøvlese eller helarmsbedøvelse.

Artroskopi

Artroskopier en operationsmetode hvor man, ved hjælp af et tyndt rør påmonteret et videokamera sammen med specialinstrumenter, foretager operationen gennem nogle små snit i huden på ca 0.5 – 1.0 cm. Derved undgås større snit, og patienten bliver hurtigere genoptrænet med færre gener efter operationen. Med andre ord, man vender hurtigere tilbage til sine normale gøremål.

Langt de fleste lidelser i kroppens større led vil kunne behandles med denne teknik. Undtaget er slidgigt, som kræver indsættelse af kunstigt led.

Alle operationer foretages ambulant, hvilket betyder, at du bliver udskrevet samme dag.

Indlæggelse

Indgrebet udføres ambulant og kræver ikke indlæggelse.

Efterforløb

Umiddelbart efter operationen skal du sørge for at holde hånden/armen højt og bevæge fingrene.

Det er normalt ikke nødvendigt med efterkontrol.

Vi tilbyder blandt andet undersøgelse og behandling af følgende lidelser:

GOLFALBUE

TENNISALBUE

SKADER/FORKALKNING I ALBUE

BEVÆGELSESINDSKRÆNKNING

AFKLEMNING AF NERVER

KORSBÅNDSSKADER

MENISKSKADER

bottom of page