top of page
P1299712.JPG

UDREDNING AF MEDICINSKE MAVE-TARM SYGDOMME

Patienter med symptomer, som kan være forårsaget af en medicinsk mave-tarm sygdom og som er henvist til offentligt sygehus i Region Sjælland, kan viderehenvises til Privathospitalet Møn, når ventetidsgarantien på 4 uger ikke kan overholdes. Denne viderehenvisning er i alle tilfælde aftalt med patienten. 

 

Når Privathospitalet Møn modtager denne viderehenvisning fra offentligt sygehus, vil patienterne blive kontaktet med information om at henvisningen er modtaget, og at de vil blive indkaldt til forundersøgelse/undersøgelse. Der forventes en ventetid på 2 - 4 uger på kikkertundersøgelser. 

Ved udredning af medicinske mave-tarmsygdomme har Privathospitalet tilknyttet erfarne speciallæger i medicinske mave-tarmsygdomme.  

Læs mere:  

bottom of page